Par mums

Veicot darbus gan Latvijā, gan citur Eiropā, SIA TURBOLAT kvalitātes vadības sistēma ir līdzeklis, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ilgstošu kvalitātes paaugstināšanu, uzlabotu klientiem sniegtos pakalpojumus, garantētu veikto darbību nekaitīgumu apkārtējai videi un labvēlīgumu sabiedrībai kopumā.

Mūsu pakalpojumi

Rūpniecisko un ražošanas iekārtu

montāža, remonts, tehniskā apkalpošana

Tvaika turbīnu

uzstādīšana, remonts un apkalpošanas serviss

Ūdenssildāmo enerģētisko katlu

montāža, tehniskā apkalpošana un remonts

Par SIA TURBOLAT

SIA TURBOLAT ir reģistrēta 2008.gada 7.februārī.

Uzņēmums sākotnēji tika izveidots, lai veiktu remonta pamatdarbus Rīgas TEC-1 un TEC-2, bet, ņemot vērā mūsu darbinieku pieredzi un kvalifikāciju, mēs turpinām paplašināties un piedalīties tehnoloģisko iekārtu montāžas darbos, turbīnu agregātu uzturēšanas un kapitālajos remontos, tvaika katlu, barošanas sūkņu un citu tehnoloģisko iekārtu remonta darbos.

SIA TURBOLAT pamata nodarbošanās ir tehnoloģisko iekārtu (ieskaitot tvaika turbīnas, ūdenssildāmos enerģētiskos katlus, sūkņus, rūpniecisko un ražošanas līniju iekārtas, ūdens un tvaika vadus un to armatūru) uzstādīšana, montāža, remonts, apkalpošana; metāla konstrukciju montāža, metināšanas darbi.

Mūsu uzņēmums ir ieviesis un uztur sertificētas kvalitātes un darba aizsardzības vadības sistēmas atbilstoši standartu ISO 9001 un ISO 45001 prasībām.

Veicot darbus gan Latvijā, gan citur Eiropā, SIA TURBOLAT kvalitātes vadības sistēma ir līdzeklis, lai nodrošinātu nepārtrauktu un ilgstošu kvalitātes paaugstināšanu, uzlabotu klientiem sniegtos pakalpojumus, garantētu veikto darbību nekaitīgumu apkārtējai videi un labvēlīgumu sabiedrībai kopumā.

Kvalitātes un darba drošības pārvaldības sistēma ir izveidota ievērojot ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, uzņēmuma iekšējās prasības, un atbilstoši normatīviem aktiem.

Mūsu vīzija

9

SIA TURBOLAT ir uzticams, atbildīgs un drošs partneris ar mūsdienīgiem un progresīviem uzskatiem un darba metodēm, drosmīgiem lēmumiem un risinājumiem, teicamu darba kultūru.

Mūsu misija

9

Sniegt klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, nodrošinot augstu klientu apmierinātību un uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

Gadu pieredze

Projekti

Kvalitātes un darba aizsardzības politika, izvirzītie kvalitātes un darba aizsardzības jomā uzdevumi

Pamatprincipi politikas un mērķu īstenošana

Kvalitātes un darba drošības politikas un mērķu īstenošanā tiek piemēroti šādi principi:

 • katra iesaistīšanās kvalitātes vadības un darba drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanā, pilnveidošanā atbilstoši kompetencei;
 • palielināt personāla izpratni par uzņēmumā notiekošajiem procesiem;
 • savstarpēja informācijas apmaiņas nodrošināšana starp darbiniekiem un ārējām ieinteresētajām pusēm;
 • uzlabot produktu, procesu un pakalpojumu kvalitāti, kas nozīmē paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, uzlabot produktivitāti un optimizēt izmaksas;
 • sistemātiska visu darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana;
 • skaidri noteikti personāla pienākumi un atbildība, kas ļauj darbiniekiem vieglāk iekļauties uzņēmuma darbībā;
 • regulāra darbības pašanalīze, atklāto problēmu izvērtēšana un novēršana;
 • samazināt klientu sūdzības un kļūdu iespējas;
 • uzņēmuma „vājo vietu” identificēšana, kas palīdz nodrošināt tās darbības nepārtrauktu uzlabošanu;
 • sekmēt darba vides sakārtošanu;
 • lietderīgi izmantot izejmateriālus un energoresursus.

SIA ‘TURBOLAT’ 27.07.2021 noslēdza ar LIAA līgumu Nr. SKV-L-2021/218  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Sazinieties ar mums

7 + 9 =

Uz mums var paļauties!

Krustpils iela 6 k-7, Rīga, LV-1073, Latvija