Kāpēc izvēlēties TURBOLAT

Uz mums vienmēr var paļauties – tas ir mūsu moto.

Mūsu pakalpojumi

Rūpniecisko un ražošanas iekārtu

montāža, remonts, tehniskā apkalpošana

Tvaika turbīnu

uzstādīšana, remonts un apkalpošanas serviss

Ūdenssildāmo enerģētisko katlu

montāža, tehniskā apkalpošana un remonts

Kāpēc izvēlēties TURBOLAT

Uz mums vienmēr var paļauties – tas ir mūsu moto. Mēs uzņemamies tos darbus, par kuru realizāciju esam pārliecināti. Nedodam tukšus solījumus, taču vienmēr esam ieinteresēti jaunai pieredzei un izaicinājumiem, balstot tos mūsu zināšanās. Esam atbildīgi par veicamo darbu kvalitāti un termiņiem – veicam darbus norunātajā laikā.

SIA TURBOLAT pieredzējušie speciālisti darba procesā vienmēr atradīs labākos un efektīvākos risinājumus, kuri, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, ar lielu varbūtību tiks akceptēti un realizēti, tādējādi ietaupot pasūtītāja izmaksas un paaugstinot projekta efektivitāti.

Vairākkārt esam ņēmuši dalību projektos, sadarbojoties ar pasūtītāju un piegādātājiem visā projekta ciklā – sākot ar tā plānošanu un izstrādi – veiksmīgu darbu izpildi – iekārtu testēšanu un nodošanu – uzturēšanu un remontu ekspluatācijas laikā.

Jaunu iekārtu testēšanas un ieregulēšanas posmā nereti rodas neplānotas novirzes – atklājas iekārtu konstruktīvas nepilnības, vai sistēmas posmu nesaderība konkrētā situācijā. Pateicoties mūsu darbinieku pieredzei un izdomai, esam spējuši ieteikt savus risinājumus un ātri veikt mehāniskas korekcijas iekārtās un konstrukcijās, palīdzot turpināt projekta virzību ieplānotajos termiņos.

Ņemot vērā gadu gaitā gūtu plašu pieredzi kā enerģētikā, tā rūpniecībā; darbā – kā ar smalkiem mehānismiem, tā ar apjomīgiem agregātiem un konstrukcijām, esam nostiprinājuši bāzi – zināšanu un resursu – kas ļauj būt universāliem un aptvert darbus dažādās nozarēs un apstākļos.

Īpaši specifisku darbu veikšanai sekmīgi piesaistām sadarbības partnerus.

Mūsu vīzija

9

SIA TURBOLAT ir uzticams, atbildīgs un drošs partneris ar mūsdienīgiem un progresīviem uzskatiem un darba metodēm, drosmīgiem lēmumiem un risinājumiem, teicamu darba kultūru.

Mūsu misija

9

Sniegt klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, nodrošinot augstu klientu apmierinātību un uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

Gadu pieredze

Projekti